Tai Chi en Acupunctuur

Qi-Intent Acupunctuur Praktijk Lili Berar

Hulpmiddel ter bevordering van uw gezondheid

Tarieven & Vergoedingen

 

Tarieven

Intakegesprek en de eerste acupunctuur behandeling: € 75 (incl. BTW), Duur: 1,5 uur

Vervolgbehandeling acupunctuur: €65 (incl. BTW), Duur: 1 uur

Vervolgbehandeling ooracupunctuur: €40 (incl. BTW), Duur: 30/45 min

 

Intakegesprek en de eerste cosmetische acupunctuur behandeling, duur 2 uur: € 120 (incl. BTW, niet vergoed)

Vervolgbehandeling cosmetische acupunctuur, duur 1,5 uur: €95 (incl. BTW, niet vergoed)

Vervolgbehandeling cosmetische acupunctuur, duur 2 uur: €120 (incl. BTW, niet vergoed)

 

Vergoedingen

Een verwijziging door uw huisarts is niet vereist. 

De meeste zorgverzekeraars vergoeden uw behandeling geheel of gedeeltelijk. Bij uw zorgverzekeraar zijn uw vergoedingen op te vragen.

Lili Berar is lid van:

  • Nederlandse Vereniging voor Traditionele Chinese Geneeskunde  ZHONG

 

Uw Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelende therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakkelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts. 

Wij doen ons best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

  • zorgvuldig omgaan met uw persoonlijk en medische gegevens,
  • ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgrond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw explicite toestemming;
  • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid;
  • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
  • een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiele administratie, zodat ik, of mijn administratuer een factuur kan opstellen.  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota 

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.